اقتصاد ایرانی: اندیشکده آتلانتیک در گزارشی نوشته است: در ۱۸ ژوئن سال ۲۰۱۷ یک گشتی هندی مانع از ساخت یک جاده چینی در طول مرز مورد نزاع در منطقه سیکم شد که این موضوع اختلاف مرزی میان هند و چین را بار دیگر شعله ور کرد. پادشاهی بوتان در مرز سیکم جایی که ساخت جاده در آن انجام می شد، به صورت رسمی به این ساخت و ساز در منطقه مورد منازعه اعتراض کرد و خواستار تعامل برای حل و فصل این موضوع شد.

بوتان توانست به یک چارچوبی در زمینه این منطقه عمومی با چین دست یابد و به تبادل مناطقی با چین در ارتفاعات هیمالیا پرداخت. اما حادثه ژوئن ۲۰۱۷ به سرعت و پس از تهدیدهای آشکار تشدید نظامی میان چین و هند به سوی یک تقابل پیش رفت. این تنش بدون هیچگونه توافقی درباره موضوعات حساس فرو کش کرد اما طی یک توافق دیپلماتیک داخلی، هند نیروهای خود را از منطقه مورد منازعه عقب راند و چین نیز ساخت جاده را متوقف کرد و بدین ترتیب بن بست ۷۱ روزه به پایان رسید.

نزاع درباره مرز دوکلام همچنان منتظر رسیدن به یک راه حل است و این نزاع جدای از آنکه یک حادثه انفرادی باشد، انعکاس دهنده تاریخچه طولانی از نزاعی به طول ۴ هزار کیلومتر در مرزهای هند و چین است. اختلاف و درگیری در مرز دوکلام با دیگر نزاع ها متفاوت است چون شامل کشور ثالثی به نام بوتان است که روابطش با هند اساسی به شمار می آید. سیاست خارجی بوتان بر اساس شرایط استقلالش می بایست همراستا با هند باشد. سومین تفاوت زمانی پدیدار می شود که ماهیت استراتژیک منطقه مورد نزاع مشخص شود. هند نگران است که حضور دائم چین یا دسترسی آسان این کشور به منطقه دوکلام می تواند دسترسی هند به نوار باریکی از سرزمینی که با نام گردنه چیکن در سیلیگوری است تهدید کند. منطقه ای که سرزمین اصلی هند را به منطقه مگالایا متصل می کند.

برای مشاهده فایل کامل این گزارش اینجا را کلیک کنید.

منبع خبر: http://www.ireconomy.ir/fa/page/33405/%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84+%D9%87%D9%86%D8%AF+%D9%88+%DA%86%DB%8C%D9%86+%D9%88+%DA%98%D8%A6%D9%88%D9%BE%D9%84%D8%AA%DB%8C%DA%A9+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF+%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86.html