به گزارش اخبار بانک، در این اطلاعیه آمده است:

اخیرا ویدئویی در فضای مجازی منتشر و تلاش شده، برخی مشکلات موسسات مالی غیرمجاز به بانک ملی ایران تعمیم داده شود. در این خصوص به اطلاع می رساند:

۱- در فیلم مذکور به وضوح مشخص است که اعتراض افراد، به یک آژانس مسافرتی – که از قضا کنار یکی از شعب بانک ملی ایران واقع شده – است که ارتباط این موضوع به بانک ملی ایران قویا تکذیب می شود. با این وجود، گویا منتشرکنندگان این ویدئو با تقطیع آن و فیلمبرداری از یک زاویه خاص، تلاش کرده اند تا القا کنند این گروه از تجمع کنندگان، سپرده گذاران بانک ملی ایران هستند! حال آنکه در همان فیلم نیز، جز یک تیتر القائی مبهم، هیچ اثری از اعتراض به بانک ملی نیست و حتی زاویه نگاه تجمع کنندگان نیز، به سوییست که اتفاقاً فیلمبردار، عامدانه از نشان دادن آن خودداری میکند و یا آنکه ادامه فیلم، مورد حذف و تقطیع منتشرکنددگان آن گرفته است (دیگر فیلمهای مربوط به این اعتراض به یک اژانس مسافرتی نیز که از زاویه های دیگر فیلمبرداری شده و مهر تاییدی بر صحت ادعای ماست، در فضای مجازی موجود است)

۲- گوانکه این اتهام به بانک ملی، بیشتر به شوخی می ماند اما برای اطمینان بیشتر هموطنان عزیز، مجدداً تاکید می کنیم که چونان پیشین، همواره شفافیت و صداقت را سرلوحه خود قرار داده و به سرمایه گذاران خود اطمینان می دهیم که همین رویه، با قدرت و صلابتی مستحکم ادامه خواهد یافت.

۳ – به نظر می رسد هدف و انگیزه مغرضانه ی منتشرکنندگان ویدئو، ناامید کردن برخی سرمایه گذاران است که البته در این خصوص، بانک ملی ایران ضمن شفاف سازی و به منظور جلوگیری از سوءاستفاده های مشابه، حق پیگیری قضایی و قانونی را برای خود محفوظ می داند.
 

منبع خبر: http://www.akhbarbank.com/news/58131/توضیحات-بانک-ملی-درباره-ویدئوی-منتشرشده-فضای-مجازی