اقتصاد ایرانی: علی اصغر یوسف نژاد در پاسخ به این پرسش که با توجه به این که سهم پرداخت نقدی یارانه ها در لایحه بودجه سال آینده از ۲۳ به ۲۹ هزار میلیارد تومان افزایش خواهد یافت، افزایش این رقم در بودجه از کجا تامین خواهد شد؟ اظهار داشت: هدفمندی یارانه ها یک منابع درآمدی دارد که ما از محل این منابع درآمدی حدود ۷ هزار میلیارد تومان شناسایی کردیم که در اختیار دولت قرار گیرد.

وی افزود: در عین حال، دولت این اختیار را دارد که تا ۴۱ هزار میلیارد تومان هم این رقم را افزایش دهد، بنابراین به نظر می رسد جهت گیری کمیسیون تلفیق بودجه این بوده که عده کمتری از دریافت یارانه حذف شوند و پیشنهاد دولت برای حذف یارانه بگیران را کاهش دادیم.

به گزارش خبرآنلاین، سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه تصریح کرد: در عین حال، ما این اختیار را به دولت داده ایم و سقف درآمد مربوط به خانوار را هم اضافه کردیم که مشکلی پیش نیاید.

یوسف نژاد در پاسخ به این پرسش که افزایش درآمد از محل افزایش قیمت حامل های انرژی خواهد بود؟ گفت: خیر، از محل افزایش قیمت حامل های انرژی نیست، افزایش درآمد از محل های دیگری شناسایی شده است.

وی تاکید کرد: حامل های انرژی گران نمی شود، ولی از فروش حامل های انرژی، منابعی را شناسایی کردیم.

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه در پاسخ به این پرسش که این اقدام مجلس باعث ایجاد مشکل در بوجه و یا کسری بودجه نمی شود؟ خاطرنشان کرد: خیر، ما افزایش درآمد را از محل های جدید شناسایی کردیم و به رقم سهم پرداخت نقدی یارانه ها اضافه کردیم.

بنا به این گزارش، درآمد ناشی از هدفمندی یارانه ها در مصوبه تازه کمیسیون تلفیق بودجه مجلس، ۹۹ هزار میلیارد تومان تعیین شده که رقم قبلی آن ۸۷ هزار میلیارد تومان بوده است. همچنین براساس مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه، پرداخت نقدی یارانه ها که پیش از این ۲۳ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده بود به ۳۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.

منبع خبر: http://www.ireconomy.ir/fa/page/33393/%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86+%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9+%D9%85%D8%B5%D9%88%D8%A8%D9%87+%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4+%DB%B1%DB%B0+%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C+%D8%AD%D8%B0%D9%81%E2%80%8C%D8%B4%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86+%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87.html