اقتصاد ایرانی: معاونت اقتصادی اتاق تهران در تازه ترین گزارش خود وضعیت تجارت کالایی ایران و اتحادیه اروپا طی ۱۱ ماهه نخست سال ۲۰۱۷ را بررسی کرده است.

به گزارش تعادل، در این گزارش حجم تجارت کالایی ایران با ۲۸ کشور عضو اتحادیه اروپا در ۱۱ ماهه نخست ۲۰۱۷ به رقم ۱۸.۶ میلیارد یورو رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال ۲۰۱۶ از رشد ۵۷.۷ درصدی برخوردار بود. حال باید گفت که عامل مسلط در رشد تجارت کالایی ایران، افزایش ۳.۶ میلیارد یوروی صادرات کالایی ایران به اتحادیه اروپا بوده که ۸۹ درصد از آن را سوخت های معدنی و روان کننده ها تشکیل می دهد. حال در راستای افزایش ارزش تجارت کالایی ایران با اتحادیه اروپا طی ۱۱ ماهه نخست ۲۰۱۷، بهبود قابل توجهی هم در تراز منفی بازرگانی ایران حاصل شده است و تقریبا ۲.۴ میلیارد یورو از تراز منفی بازرگانی کالایی ایران کاسته شده و به کسری ۱۶۶ میلیون یورو رسیده است.

باوجود رشد ارزش تجارت کالایی ایران با اتحادیه اروپا، همچنان فاصله زیادی بین تجارت کالایی ایران، اتحادیه اروپا با تجارت مشابه ترکیه و عربستان سعودی با این اتحادیه وجود دارد؛ به نحوی که طی ۱۱ ماهه ابتدایی ۲۰۱۷ صادرات کالایی ترکیه به اتحادیه اروپا (که برخلاف ایران بخش اعظم آن را اقلام نفتی تشکیل نمی دهد)، ۶.۹ برابر ایران و صادرات عربستان سعودی به این اتحادیه ۲.۱ برابر ایران بوده است.

منبع خبر: http://www.ireconomy.ir/fa/page/33395/%D8%B1%D8%B4%D8%AF+%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA+%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86+%D8%A8%D8%A7+%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%87+%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7.html