به گزارش اخبار بانک، مهران باوند سوادکوهی زمین در سخنرانی خود در دومین اجلاس مدیران تحول دیجیتال کشور، گفت: بانک ایران زمین از سال ۹۴ مبنای حرکت در نظام بانکی را بر اساس تحول دیجیتال قرار داد و با تدوین یک نقشه راه حرکت به این سمت را آغاز کرده است.

وی اظهار داشت: از آنجایی که نمی شود برای تحول دیجیتال به دلیل تغییرات متراکم در این حوزه از قبل برنامه ریزی کرد بانک ایران زمین هدف خود را به عنوان یک سازمان یاد گیرنده بر اساس مشاهده و تجربه گذاشته است.

وی تصریح کرد: بانک ایران زمین به منظور بررسی روند نوآوری در کشورهای دیگر و کسب تجربه از آن ها، بازدید از مراکز نوآوری دیگر کشورها را در دستور کار قرار داد که این مهم نقش موثری در فرآیند یادگیری در نیروهای انسانی این بانک داشت.

سواد کوهی اذعان داشت: تحول را باید در زیر ساخت ها ایجاد کرد و به جای یک رهبر در این بخش باید رهبران را در سازمان تعریف کرد.
وی افزود: برنامه ریزی به منظور تحول دیجیتال در بانک ایران زمین به صورت مرحله ای و بر اساس یادگیری در نقشه راه این بانک انجام می شود.

سوادکوهی با اشاره به تدوین سه مرحله در نقشه راه تحول در بانک ایران زمین گفت: از ابتدای سال ۹۶ تا پایان سال ۹۷ بررسی در فرآیند نوآورانه وایجاد زیرساخت های لازم در این بخش را مد نظر قرار داده ایم ودر مرحله بعدی که از ابتدای سال ۹۸ آغاز می شود مزیت رقابتی بانک ایران زمین نسبت به سایر رقبا در این حوزه مورد توجه قرار می گیرد و بانک حمایت و توسعه کسب و کارهای جدید را در اولویت کاری خود قرار می دهد.

وی افزود: بانک ایران زمین به دنبال ایجاد بازارهای جدید با حمایت از فعالیت های نوآورانه در کشور است و این بانک تا کنون با منابع موجود نوآوری های زیادی را مدیریت کرده است و بازخورد نوآوری های انجام شده ما در ارائه خدمات نوآورانه یاری می کند.

سوادکوهی با تاکید بر این که در تحول نمی توان به دلیل تغییرات مداوم در یک چارچوب مشخص حرکت کرد، گفت: نگاه به فناوری های نوین در حوزه تحول دیجیتال از اهمیت ویژه ای برخوردار است از این رو به منظور حرکت در این بخش نیازمند تغییر دیدگاه هستیم.

 وی خاطر نشان کرد: بانک ایران زمین با در نظر گرفتن محور نوآوری، فرآیندهای نوین را در بانک ایجاد کرده و به نتایج خوبی در این بخش نیز رسیده که بانکداری سفارشی یکی از این دستاوردها است.

 مدیر امور برنامه ریزی بانک ایران زمین تاکید کرد : ساده سازی در فرآیندها، سیستم ها و ارائه خدمات در بخش نوآوری بسیار تاثیر گذار است که البته در این بخش نیازهای مشتریان بانکی منجربه حرکت سریع در این حوزه می شود.

سواد کوهی با اشاره به مبحث محصول محوری اظهار داشت: چرخش از محصول محوری به مشتری محوری در بانک ایران زمین در اولویت قرار دارد از این رو واحد ارتباط با مشتریان در شعب های این بانک ایجاد شده است.

وی افزود: در قرن ۲۱ پذیرش ریسک در فعالیت های مالی به عنوان یک اصل پذیرفته شده است از این رو اگر مشتریان بانکی پذیرای ریسک باشند با حمایت بانک، سرمایه گذاری در این بخش برای آنها تسهیل می شود.

وی با تاکید بر این که در بانکداری دیجیتال باید فضا را برای کسب و کارهای نوین باز گذاشت، گفت: این بانک همکاری با فین تک ها و استارتاپ ها را آغاز کرده و ارائه خدمت به این بخش را مورد توجه ویژه قرار داده است.

وی افزود: در تحول دیجیتال باید فرصت ها را به نسل های جوان داد تا با رویکرد نوآوری زمینه های توسعه اقتصادی کشور را فراهم آورند. سواد کوهی با اشاره به محصول جدید بانک ایران زمین تصریح کرد: این بانک سرویس جدیدی به عنوان باشگاه باز ارائه کرده که از ظرفیت شبکه های اجتماعی کسب و کارهای نوین می توانند به اطلاعات مشتریان خود دسترسی پیدا کنند.
 

منبع خبر: http://www.akhbarbank.com/news/58102/آغاز-همکاری-بانک-ایران-زمین-فین-تک