به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)، تا چند سال پیش توسعه فیزیکی شعب و افزایش کارکنان برای بانک ها یک مزیت محسوب می شد، به طوری که هر بانکی قصد داشت خود را به صورت فیزیکی در دسترس مشتریان قرار دهد، در حالی که این روند در حال حاضر کاملا برعکس شده است.

منبع خبر: http://banker.ir/news/214556/شعب-بانک-ملی-خلوت-تر-می-شوند-