به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)، بنا بر مصوبه هیات وزیران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز است از محل منابع داخلی خود نسبت به تامین و پرداخت مبلغ ۷۹۴ میلیارد و ۸۹۴ میلیون و ۸۳۱ هزار ریال بابت تسویه بدهی ناشی از تعهدات دولت جمهوری اسلامی ایران به بانک بین‌المللی ترمیم و توسعه به منظور تعدیل ارزش ریال اقدام کند.

منبع خبر: http://banker.ir/news/214567/ابلاغیه-جدید-دولت-به-بانک-مرکزی-سند