به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)،محمد صادق حمیدیان اظهار کرد: توسعه صادرات غیرنفتی نه تنها وابستگی به نفت را کاهش داده و کشور را از نوسانات بازار آن ایمن می‌کند بلکه افزایش ارزآوری برای کشور، سرمایه‌گذاری و اشتغال را افزایش خواهد داد. در سال‌های اخیر به دلیل وجود شرایط خاص بین المللی تولید و به دنبال آن صادرات دچار مشکل شد و در نتیجه حمایت هر چه بیشتر از صادرات احساس می شود.

منبع خبر: http://banker.ir/news/214541/از-راه‌اندازی-اگزیم-بانک-چه-خبر؟