به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)،«محسن بیگلری» با مثبت ارزیابی کردن روند رسیدگی به وضعیت موسسات غیرمجاز و تعیین تکلیف سپرده گذاران آنها، به ایرنا گفت: بانک مرکزی امروز روند خوبی را برای تسویه بدهی سپرده گذاران در نظر گرفته و طبق گزارش های واصله ٩٨ درصد بدهی سپرده گذاران زیر ٢٠٠ میلیون تومان تسویه شده است.

منبع خبر: http://banker.ir/news/214542/برخورد-جدی-با-بانیان-موسسات-غیرمجاز