رئیس دفتر رئیس جمهور مشارکت مردم را لازمه رشد پایدار و لازمه آن را هم توانمندسازی عوامل تولید از طرف دولت دانست و گفت: بانک‌ها هم باید با فاصله گرفتن از بنگاهداری در وظیفه اصلی خود متمرکز شده و …
پایگاه خبری تحلیلی اقتصاد آنلاین (بورس)