در شرایطی که بورس تهران در یکماه اخیر بازدهی 1.3 درصدی را نصیب سهامداران خود کرده است که در این مدت برخی صندوق های سرمایه گذاری موفق شدند تا بازدهی مثبت خود را افزایش داده و بازدهی بیشتری از بازدهی شاخص بورس کسب کنند.
پایگاه خبری تحلیلی اقتصاد آنلاین (بورس)