گروه خودرو: وزير صنعت، معدن و تجارت روز گذشته و در حاشيه همايش تبيين سياست‌هاي اقتصادي دولت براي خروج از ركود به خبرنگاران گفت: «سیاست‌گذاری برای تعيين قیمت خودرو توسط شورای رقابت انجام می‌شود و من مخالف کاهش 10 تا 15 درصدی قیمت خودروهای ساخت داخل هستم.»
روزنامه دنیای اقتصاد – اخبار بخش خودرو