مطمئن باشید تداوم کوتاه مدت این روند همچون تیر خلاص بر پیکر بازار سرمایه خواهد بود، فقط کافیست تا به اهالی تالار این موضوع القا شود که روندهای مثبت بورس مقطعی و تنها فرصتی است برای خروج از سهام موجود در پرتفوی با مزیت 4 درصد بالاتر از روز گذشته و در این شرایط است که دیگر هیچ رقبت و انگیزه ای برای اهالی بازار برای خرید سهام باقی نمی ماند.
پایگاه خبری تحلیلی اقتصاد آنلاین (بورس)