ایسنا: عضو هیات‌مدیره انجمن قطعه‌سازان ایران از انتخاب رئیس، نایب‌رئیس، دبیر و خزانه‌دار این انجمن در دور جدید فعالیت‌های این تشکل خبر داد.
محمدرضا نجفی‌منش اظهار کرد: اولین جلسه هیات‌مدیره جدید انجمن قطعه‌سازان ایران، نوزدهم ماه جاری در محل این انجمن برگزار شد. وی با بیان اینکه در اولین جلسه هیات‌مدیره، اعضای جدید هیات رئیسه انتخاب شدند، خاطرنشان کرد: اعضای هیات‌مدیره به اتفاق آرا محمدباقر رجال را به‌عنوان رئیس هیات‌مدیره و رضا رضایی را به‌عنوان نایب‌رئیس هیات‌مدیره انتخاب کردند. عضو هیات‌مدیره انجمن قطعه‌سازان ایران خاطرنشان کرد: ساسان قربانی نیز به‌عنوان دبیر انجمن قطعه‌سازان و اصغر خلیلی به‌عنوان خزانه‌دار انجمن انتخاب شد.
روزنامه دنیای اقتصاد – اخبار بخش خودرو