به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)، اکبر ترکان در نشست با مدیران واحدهای تولیدی و صاحبان سرمایه در منطقه آزاد ماکو با بیان این مطلب افزود: تحقق نسل چهارم مناطق آزاد نیازمند عملیات مالی مطابق با بازارهای جهانی است و بر همین اساس باید بانک های خارجی وارد این عرصه شود.

منبع خبر: http://banker.ir/news/195150/ضرورت-ورود-بانک‌های-خارجی-به-مناطق-آزاد