اقتصاد ایرانی: سخنگوی نخست وزیر بریتانیا اعلام کرده نقل و انتقال آزادانه مردم بین بریتانیا و اتحادیه اروپا همزمان با تکمیل روند برگزیت در مارس ۲۰۱۹ پایان می یابد.

به گزارش تعادل به نقل از رویترز اخیرا فیلیپ هاموند، وزیر اقتصاد بریتانیا گفته بود که تغییر سریع برای قوانین مهاجرتی همزمان با خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا ضرورتی ندارد.

سخنگوی ترزا می، نخست وزیر بریتانیا با اشاره به این مساله که دولت جزییاتی را شامل پیشنهادهایی درباره حقوق شهروندان اتحادیه اروپا پس از برگزیت مطرح کرده، گفته است:«نقل و انتقال آزادانه در مارس ۲۰۱۹ پایان می یابد. سایر مولفه ها مربوط به سیستم مهاجرت پس از برگزیت براساس آنچه که قبلا اعلام شده، صورت می گیرد. بنابراین گمانه زنی ها درباره آنچه که ممکن است اتفاق بیفتد و اینکه نقل و انتقال آزادانه همان طور که اکنون وجود دارد ادامه یابد، نادرست است.»

پس از آنکه تعدادی از اعضای تیم ارشد نخست وزیر بریتانیا در روزهای اخیر بر سر برنامه های برگزیت با یکدیگر به مخالفت پرداختند، سخنگوی ترزا می گفت که موضع دولت درباره خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا همانی است که در ژانویه توسط ترزا می اعلام شده بود.

گفته شده لیام فاکس، وزیر تجارت بین المللی و فیلیپ هاموند بر سر مهاجرت و جابه جایی نیروی کار به شدت اختلاف نظر دارند.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، فاکس تاکید کرده هیچ توافقی بر سر مهاجرت آن هم پس از آنکه بریتانیا در مارس ۲۰۱۹ میلادی اتحادیه اروپا را ترک می کند، حاصل نشده است. در مقابل هاموند گفته که یک توافق جامع و گسترده در کابینه بر سر دوره انتقالی بعد از برگزیت حاصل شده که براساس آن مقررات مربوط به مهاجرت و جابه جایی آزاد نیروی کار به مدت ۳ سال تمدید خواهد شد.

فاکس در مصاحبه با ساندی تایمز با رد سخنان وزیر اقتصاد بریتانیا گفته است:«اگر مذاکراتی درباره این مساله وجود داشته، من در این مذاکرات حضور نداشته ام. من در هیچ مذاکره یی درباره توافق مذکور شرکت نداشتم و از چنین توافقی نیز اطلاعی ندارم.»

منبع خبر: http://www.ireconomy.ir/fa/page/30820/%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B9+%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86+%D9%86%D9%82%D9%84+%D9%88+%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84+%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%87+%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7+%D9%88+%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%87+%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7.html