به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)، یکی از مهم ترین و کلیدی ترین موضوعات اقتصادی در توافقات هسته ای ایران که به عنوان برجام شناخته می شود، ‌برقراری دوباره ارتباطات و مناسبات بانکی ایران با سایر کشورها است، به نحوی که بانک های ایرانی بتوانند علاوه بر برقراری روابط با سایر بانک های دنیا، ‌مبادلات بین المللی پولی کشور را نیز انجام داده، ‌در کشورهای هدف اقدام به افتتاح شعبه کرده و بانک های خارجی بزرگ نیز در بازار پولی ایران فعالیت داشته باشند.

منبع خبر: http://banker.ir/news/195076/بازگشت-بانک‌های-خارجی-به-بازار-پول-ایران