به گزارش (Banker)، به نقل از صدا و سیما مرکز آبادان، عامر کعبی با بیان اینکه بانک مرکزی فعالیت موسسه اعتباری آرمان را فعلا متوقف کرده است افزود: با توجه به مثبت ارزیابی کردن تراز مالی این موسسه از سوی بانک مرکزی، هیچ نگرانی برای سپرده گذاران نیست و به زودی در قالب یک بانک کامل مسائل آنها ساماندهی می شود.

منبع خبر: http://banker.ir/news/195056/موسسه-آرمان-به-زودی-ساماندهی-می-شود