اقتصاد ایرانی: به گزارش مهر به نقل از بلومبرگ انگلیسی، ۵ سال پیش زمانی که «ماریو دارگی» به عنوان رئیس بانک مرکزی اروپا منصوب شد، گفت: برای نجات یورو هر کاری را انجام خواهد داد و اکنون بر اساس تحقیقات انجام گرفته از سوی «دویچه بانک» آلمان، ترازنامه بانک مرکزی اروپا نشان می دهد که تقریبا یک تریلیون ۲۰۰ میلیارد دلار معادل یک تریلیون و ۴۰۰ میلیارد دلار، طی ۵ سال اخیر برای حفظ ارزش یورو هزینه شده است.

این در حالی است که کارشناسان اقتصادی در «دویچه بانک» بر این باور هستند که تولید ناخالص داخلی منطقه یورو، از سال ۲۰۱۲ میلادی به بعد، به تقریبا ۱.۲ تریلیون یورو افزایش یافته است.

همچنین بررسی ها انجام گرفته شده حاکی از آن دارد که ظرف مدت ۵ سال گذشته، ترازنامه فدارل رزرو آمریکا هم به حدود ۱.۲ تریلیون یورو سیر صعودی دست پیدا کرده است.

بر همین اساس تحلیلگران «دویچه بانک» اعلام کردند: ارزش سهام شرکت های «فیس بوک»، «آمازون»، «نتفلیکس» و «آلفابت» در ۵ سال گذشته، به حدود ۱.۲ تریلیون دلار ارتقاء پیدا کرده است.

بر پایه این گزارش، سیاست های محرکی اعمال شده از سوی بانک مرکزی اروپا به منظور نجات یورو به نوعی بازتاب یکسانی را در سیستم های مالی مختلف جهان از خود به نمایش گذاشته است.

منبع خبر: http://www.ireconomy.ir/fa/page/30796/%DB%B1.%DB%B2+%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86+%DB%8C%D9%88%D8%B1%D9%88+%D8%AE%D8%B1%D8%AC+%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9+%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C+%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7+%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C+%D8%AD%D9%81%D8%B8+%DB%8C%D9%88%D8%B1%D9%88.html