به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker) به نقل از بلومبرگ انگلیسی، ۵ سال پیش زمانی که «ماریو دارگی» به عنوان رئیس بانک مرکزی اروپا منصوب شد، گفت: برای نجات یورو هر کاری را انجام خواهد داد و اکنون بر اساس تحقیقات انجام گرفته از سوی «دویچه بانک» آلمان، ترازنامه بانک مرکزی اروپا نشان می دهد که تقریبا یک تریلیون ۲۰۰ میلیارد دلار معادل یک تریلیون و ۴۰۰ میلیارد دلار، طی ۵ سال اخیر برای حفظ ارزش یورو هزینه شده است.  

منبع خبر: http://banker.ir/news/194059/تلاش-بانک-مرکزی-اروپا-برای-نجات-یورو