به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)، فرماندهان عملیات مشهور اچ ۳ در فضایی صمیمی از موزه بانک سپه دیدار کردند و با تاریخچه بانک و قدمت و ویژگی های موزه بانک سپه آشنا شدند. 

منبع خبر: http://banker.ir/news/194062/تقدیر-از-مدیرعامل-و-کارکنان-بانک-سپه