به گزارش تسنیم، مرخصی برای نیروی کار بخشی از حق قانونی وی است اما گاهی پیش می آید که نیروی کار از جزئیات حق و حقوق خود درباره مرخصی اطلاعات دقیق ندارند. ‌ماده ۶۴ قانون کار بیان می کند: مرخصی استحقاقی سالانه کارگران با استفاده از مزد و احتساب چهار روز جمعه، جمعاً یک  ماه است. سایر روزهای تعطیل جزء ایام‌مرخصی محسوب نخواهد شد. برای کار کمتر از یک سال, مرخصی مزبور به نسبت مدت کار انجام یافته محاسبه می‌شود.

 یکی از سوالاتی که همواره برای نیروی کار به وجود می آید این است که اگر کارگری بصورت سه نوبت کار در خط تولید شاغل باشد و بخواهد۵ روز درخواست مرخصی استحقاقی نماید، مثلاً از یکم تا پنجم تیرماه مرخصی خود را نوشته باشد ولی سوم و چهارم تیر تعطیل رسمی است آیا این دو روز تعطیل رسمی به آن ۳ روز غیر تعطیل اضافه می شود؟ یعنی جمعاً ۵ روز به مرخصی می رود ؟ آیا باید در موارد اینچنینی مرخصی بصورت جداجدا نوشته شود و ایام تعطیل رسمی در آن لحاظ نشود یا خیر ؟ آیا ایام تعطیل رسمی که بین روزهای مرخصی استحقاقی قرار میگیرد جزو همان مرخصی استحقاقی محاسبه می شود؟

اداره کل روابط کار و جبران خدمت وزارت کار در پاسخ به این دسته از سوال کنندگان با استناد به ماده ۶۴قانون کار بیان می کند: “مرخصی استحقاقی سالانه کارگران با استفاده از مزد و احتساب ۴ روز جمعه ,جمعاً یک ماه است.

سایر روزهای تعطیل جزء مرخصی محسوب نخواهد شد.برای کار کمتر از یک سال , مرخصی مزبور به نسبت مدت کار انجام یافته محاسبه می شود.” بر این اساس چنانچه اثنای مرخصی مقارن با ۲ روز تعطیل رسمی باشد روزهای تعطیل رسمی در حکم مرخصی نخواهد بود.

در خصوص درخواست مرخصی باید صرفاً میزان مرخصی به روز یا ساعت ذکر شده و تاریخ یا ساعت شروع و تاریخ یا ساعت پایانی مرخصی ذکر گردد.به عبارتی چنانچه حدفاصل روزهای اول مرداد (شنبه) الی ۷ مرداد (جمعه) مصادف با دو روز تعطیل رسمی(دوشنبه و سه شنبه) باشد و کارگر بخواهد از ۴ روز مرخصی استفاده کند باید در برگه مرخصی خود میزان مرخصی را ۴ روز و تاریخ شروع را از ۹۶٫۵٫۱ لغایت ۹۶٫۵٫۶ قید نماید.

همچنین شرکت ها و کارگاه های مشمول قانون کار باید در ابتدای هر ماه میزان روزهای کاری ماه و تاریخ تعطیلات رسمی و جمعه ها را احصاء نمایند.

منبع خبر: http://www.khabarpardaz.com/view-129160.html