به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)، محسنی اژه ای گفت: بانک مرکزی و برخی دستگاه ها متولی پیگیری مسائل این موسسات هستند و البته افرادی هم شکایت کرده اند.
وی افزود: قرار بود اموال و تعهدات ۸ تعاونی که منحل شده بود به کاسپین منتقل شود و بانک مرکزی به کاسپین مجوز داد تعهدات این ۸ تعاونی را دنبال کند و اگر در این بخش غفلتی رخ داده است خبری ندارم.
سخنگوی  قوه قضائیه گفت: به نظر می رسد کاسپین بدون گرفتن مفاصاحساب از آن ۸ تعاونی، مجوز گرفته  و بعد که مجوز گرفته دیده است که برخی بدهی سنگین دارند و موجودیشان تکافوی سپرده ها را نمی دهد که به مشکل برخوردند.
وی افزود: بانک مرکزی با همکاری دادستانی در مقام رفع و رجوع ۸ تعاونی منحل شده هستند و ظاهراً سه مورد از آن ۸ تعاونی مشکلاتی داشتند که مشکلات آن سه تعاونی هم همه در یک سطح نیست.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: درخصوص موسسه فرشتگان شنیدم که از پنج شنبه این هفته مطالبات تا ۲۰۰ میلیون سپرده گذاری پرداخت می شود و متعاقب آن بقیه سپرده ها نیز پرداخت می شود.
اژه ای افزود: بانک مرکزی باید به نوعی ساماندهی خود را تدبیر کند که حق مردم از بین نرود و سریعاً موسسات غیر مجاز جمع شوند و بر روی موسسات مجاز هم نظارت بیشتری صورت گیرد تا شاهد تکرار این مشکلات نباشیم و در این بخش مهم، رسیدگی به مشکل است اما مهمتر، رفع رجوع است تا تکرار نشود.
وی گفت: نباشد شاهد باشیم که موسسه غیر مجازی تأسیس شود و یا اینکه جواز هم داشته باشد اما نظارتی بر آن صورت نگیرد و پس از چند وقت شاهد بدهی های چند میلیاردی باشیم.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: در خصوص موسسه آرمان هم شش نفر با قرار وثیقه آزاد هستند و تا الان همه موجودی های آنها بررسی نشده است.

منبع خبر: http://banker.ir/news/194003/آخرین-وضع-موسسه-کاسپین-و-۸-تعاونی