به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)، محسن بیگلری با اشاره به خدمات نوینی که اخیرا از سوی بانک شهر ارایه شده است، گفت: بانک شهر با ارایه خدمات نوین بانکی در راستای بانکداری الکترونیک پیشتاز بوده است.

منبع خبر: http://banker.ir/news/193992/بانک-شهر-قابل-رقابت-با-بانک‌های-خارجی