به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)، منابع این بند، از طریق منابع حاصل از تجدید ارزیابی دارایی‌های خارجی بانک‌مرکزی بوده است. حداکثر میزان مجاز تسویه مطالبات بانک‌مرکزی از بانک‌ها براساس این تبصره حدود ۴۵ هزار میلیارد تومان بوده است. مطابق این بررسی‌ها، تسویه مطالبات بانک‌ها باعث شده است که بدهی‌های بانک‌ها به بانک‌مرکزی در پایه پولی کاهش ۱۰واحد درصدی داشته باشد.

پاک کن ارزی بدهی بانک ها

منبع خبر: http://banker.ir/news/193945/تسویه-مطالبات-بانک‌مرکزی-از-بانک‌ها-کلید-خورد