به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)، در جلسه ای که به همین منظور در شعبه بازار بانک برگزار شد، برات کریمی عضو هیات مدیره با اشاره به وضعیت مناسب سپرده های بانک، تلاش مدیران شعب برای مدیریت قیمت تمام شده پول، کاهش نرخ موثر تسهیلات و کاهش نسبت سپرده های گران قیمت به ارزان قیمت را بسیار مهم دانست.

منبع خبر: http://banker.ir/news/193951/توسعه-کیوسک‌های-الکترونیکی-بانک-ملی