به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)، در این جلسه حسینی مقدم معاونت ناشران بورس ضمن اعطای لوح تقدیر به دکتر نادی قمی مدیرعامل تامین سرمایه نوین به عملکرد بورس در توسعه بازار بدهی اشاره کرد و گفت: طی ۲ سال گذشته به همت شرکت‌های تامین سرمایه و مشاوره سرمایه‌گذاری تعداد زیادی اوراق در مجموعه بورس تهران پذیره‌نویسی شده است.

منبع خبر: http://banker.ir/news/193954/قدردانی-از-شرکت-تامین-سرمایه-نوین