به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)،وی در این دیدار تأکید کرد: براساس نقشه راه بانک صادرات ایران، هر شعبه به یک سوپرمارکت مالی تبدیل می شود تا از این طریق درآمدهای کارمزدی افزایش یابد و ٣ هزار شعبه و باجه بانک صادرات ایران در اقصی نقاط کشور، محلی برای ارائه انواع خدمات مالی، ارزی و بیمه ای و … می شوند.

منبع خبر: http://banker.ir/news/193956/نقشه-راه-بانک-صادرات-ایران-تا-سال-۱۴۰۰