به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)، هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم نیز  با افزایش ۵ هزار تومانی یک میلیون و ۱۸۲ هزار تومان، نیم سکه با ۵ هزار تومان افزایش ۶۳۱ هزار و ۵۰۰ تومان، ربع سکه نیز با ۴ هزار تومان افزایش ۳۷۵ هزار و ۵۰۰ تومان و سکه یک گرمی نیز با دو هزار تومان افزایش ۲,۴۸ هزار تومان قیمت خورد.

 

منبع خبر: http://banker.ir/news/193918/رشد-دسته‌جمعی-قیمت-سکه-در-بازار-آزاد-جدول