به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)، محمدکاظم چقازردی با اشاره به اینکه در نظام بانکی کشور، منابع محوری به شکل سنتی در محور عملیات بانک ها قرار دارد؛ گفت: به‌دنبال تغییر رویکرد بانک به سمت تعادل در دارایی ها و بدهی ها و توازن در درآمدها و هزینه ها هستیم.

منبع خبر: http://banker.ir/news/193925/وضعیت-مطلوب-بانک-سپه-در-بازار-بین-بانکی