به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)،در این راستا سهامداران حقیقی شرکت های یاد شده ضمن مراجعه به شعب این بانک با ارائه مدارک هویتی معتبر می توانند سود سهام خود را دریافت و یا به سایر حساب های خود انتقال دهند.

منبع خبر: http://banker.ir/news/193926/پرداخت-سود-سهام-۴-شرکت-در-بانک-سپه