به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)، ناصر همدانی یکی از سهامداران و مشتریان بانک‌ها در این زمینه با ارسال مقاله‌یی به روزنامه، نکاتی را مطرح کرده و خواستار توجه مجموعه متولیان، نهادهای نظارتی مانند بانک مرکزی و مدیران شبکه بانکی شده تا از تکرار چنین مسائلی که موجب لطمه زدن به اعتبار برند بانک‌ها می‌شود خودداری کنند.

منبع خبر: http://banker.ir/news/193885/اثر-بی‌اعتبار-شدن-یک-بانک-برکل-بازار-پول