به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)،حسام عقبایی، اظهار کرد: آنچه طی سه چهار سال اخیر در بازار مسکن اتفاق افتاده با وضعیت سالهای قبل مقداری متفاوت بوده است. بر اساس وضعیت معمول بازار مسکن، هر ساله در اسفندماه مالکان رشد قیمت مسکن را لحاظ می کردند که بعضا ۲۰ تا ۳۰ درصد قیمت مسکن را افزایش می دادند که در سه چهار سال اخیر هم این اتفاق افتاد اما تفاوتش این است که به محض ورود به ماههای اردیبهشت و خرداد، مالکان دیدیند نه تنها با این قیمتها مشتری نمی‌آید، بلکه قیمت پایین هم آمده است. لذا قیمت اعلامی با قیمت تحقق پیدا کرده بسیار متفاوت است. وی افزود: کار مشاور املاک این است که روی فایل و در شرایط طبیعی بازار، کمیسیون دریافت کند. در عین حال که بازار اجاره موجرانی دارد، مستاجرانی هم دارد. هرچقدر که موجر بخواهد عدد را بالا ببرد باید ظرفیتی در مستاجر وجود داشته باشد که این موضوع تحقق پیدا کند. بیش از ۹۵ درصد مستاجران را دهکهای پایین تشکیل می دهند که حقوقشان بین ۱۲ تا ۲۰ درصد رشد داشته و تمام این رقم به سبد مسکن نمی آید بلکه باید به سبد بهداشت، ‌تغذیه، پوشاک، آموزش و غیره هم برود و بین ۷ تا ۱۰ درصد آن به مسکن اختصاص می یابد؛ این همان رقمی است که ما به عنوان رشد اجاره بها در شهرهای بزرگ اعلام کردیم.

منبع خبر: http://banker.ir/news/193888/مسکن-گران-می-شود؟