به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)، در حال حاضر این موسسات غیرمجاز و اتفاق های پیرامون آن است که بیش از هر موضوعی  برشبکه بانکی سایه انداخته و به محلی برای بحث بین بانک مرکزی، دولت و مجلس نیز تبدیل شده است. گرچه طی دو تا سه سال اخیر موسسات بزرگی همچون “میزان” و “ثامن الحجج” منحل و ساماندهی شده و انجام تعهدات آنها به سپرده گذارن از طریق بانکهای بزرگ در دستور کار قرار گرفت اما طی چند ماه اخیر روند ساماندهی غیرمجازها پرحاشیه تر از گذشته پیش رفت. این هیاهو و شلوغی از جریان  موسسه اعتباری کاسپین شروع و همچنان ادامه دارد.

منبع خبر: http://banker.ir/news/193890/بن-بست-غیرمجازها