اقتصاد ایرانی: طبق قانون پنج ساله برنامه ششم توسعه دولت مکلف شده است تا سالانه برای ۹۷۰ هزار نفر شغل ایجاد کند. بر همین اساس، تدوین برنامه اشتغال فراگیر در دستور کار قرار گرفت.

برنامه اشتغال فراگیر در سال ۱۳۹۶ که اخیرا از سوی اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور و رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به تمام دستگاه های اجرایی ابلاغ شد جزئیات ایجاد ۹۷۰ هزار شغل و وظایف دستگاه های اجرایی برای تحقق این مهم تعیین شده است.

در همین راستا قرار است برای ۹۷۱ هزار و ۷۰۰ نفر از طریق «شناسایی فرصت های شغلی در ۹ بخش اقتصادی»، «پیش بینی فرصت های شغلی مبتنی بر ۶ طرح اشتغالزایی» و «ایجاد شغل از طریق نهادهای عمومی و حمایتی در قالب ۵ طرح» اشتغالزایی شود.

در راستای هدفگذاری برنامه اشتغال فراگیر سهم هر یک از دستگاه های اجرایی از ایجاد شغل در ۹ رَسته فعالیت اقتصادی تعیین شده است که در این بخش ایجاد ۶۵۱ هزار شغل پیش بینی شده است.

بر این اساس، در بخش کشاورزی ۶۹ هزار شغل، در بخش صنعت – معدن و بازرگانی ۲۵۴ هزار شغل، در بخش ساختمان ۳۸ هزار و ۵۰۰ شغل، در بخش گردشگری ۷۰ هزار و ۱۰۰ شغل، در بخش حمل و نقل ۹۱۰۰ شغل، در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات ۹۰ هزار شغل، در بخش خدمات سلامت ۶۰ هزار و ۲۰۰ شغل، در بخش خدمات فرهنگی و هنری ۲۴ هزار شغل و در سایرحوزه های بخش خدمات نیز ۳۷ هزار شغل برای سال جاری هدفگذاری شده است.

فرصت های شغلی در بخش های اقتصادی مبتنی بر رسته های منتخب در سال ۱۳۹۶

در عین حال ۶ طرح اشتغالزا از سوی دولت تدوین شده که برای هر طرح نیز تعدادی فرصت شغلی پیش بینی شده است که با اجرای این ۶ فعالیت مرتبط با طرح های اشتغالزایی در مجموع اشتغالزایی برای ۲۲۸ هزار نفر هدفگذاری شده است. بر همین اساس، قرار است با اجرای طرح مهارت آموزی در محیط کار واقعی به عنوان یکی از این طرح ها ۴۰ هزار نفر شاغل شوند.

طرح مشوق های کارفرمایی نیز از دیگر طرح های اشتغالزایی به شمار می رود که برای این حوزه نیز اشتغالزایی برای ۷۵ هزار پیش بینی شده است. علاوه بر این برای طرح کارورزی دانش آموختگان دانشگاهی ۱۰۵ هزار فرصت شغلی، برای طرح ساماندهی اعزام نیروی کار به خارج ۸ هزار فرصت شغلی و برای طرح روستا – تعاون ۶۵ هزار فرصت شغلی هدفگذاری شد.

پیش بینی فرصت های شغلی در فعالیت های مرتبط با طرح های اشتغالزایی در حوزه مداخلات سیاستی

اما در بخش اشتغالزایی در فعالیت های مرتبط با نهادهای عمومی و حمایتی ۹۱ هزار و ۸۰۰ فرصت شغلی برای سال جاری مد نظر قرار گرفته است بدین ترتیب که ۶۰ هزار فرصت شغلی در قالب طرح هم افزایی نهادهای حمایتی و عمومی برای ایجاد اشتغال گروه های هدف پیش بینی شده است.

همچنین ایجاد شغل برای ۲۰ هزار نفر در قالب اجرای طرح کسب و کار و اشتغالزایی نهادهای حمایتی در نظر گرفته شده است.

همچنین ایجاد ۷۸۰۰ شغل در قالب اجرای طرح توسعه مشاغل خانگی و محلی و ایجاد ۴۰۰۰ شغل در قالب طرح ایجاد کسب و کار با طرح تامین مالی خرد هدفگذاری شده است.

پیش بینی فرصت های شغلی در فعالیت های مرتبط با نهادهای عمومی و حمایتی در سال ۱۳۹۶

بر اساس این گزارش، برای تحقق هدفگذاری ۹۷۱ هزار شغل که با اجرای برنامه اشتغال فراگیر ۵ هزار میلیارد ریال از محل منابع بودجه ای، ۲۰ هزار میلیارد تومان از محل تسهیلات بانکی و هزار میلیارد تومان نیز از محل صندوق توسعه ملی پیش بینی شده است.

توزیع منابع مالی فعالیت ­های مرتبط با اشتغال زایی از محل اعتبارات عمومی و شبکه بانکی

 

منبع خبر: http://www.ireconomy.ir/fa/page/30687/%D8%AC%D8%B2%D8%A6%DB%8C%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%B9%DB%B7%DB%B1+%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1+%D8%B4%D8%BA%D9%84+%D8%AF%D8%B1+%D8%B3%D8%A7%D9%84%DB%B9%DB%B6.html