اقتصاد ایرانی: به گزارش ایرنا به نقل از رویترز، لاگارد در «مرکز توسعه جهانی» در واشنگتن گفت که چنین اقدامی یک «احتمال» است زیرا باید حضور بازاهای درحال رشد بزرگ در این نهاد افزایش یابد.
لاگارد گفت: اگر بحث ها در این باره تا ۱۰ سال دیگر ادامه پیدا کند، شاید آن موقع دیگر در واشنگتن نباشیم و دفترمان در پکن خواهد بود.
وی افزود که آیین نامه داخلی صندوق بین المللی پول تاکید دارد که دفتر این نهاد باید در کشوری که بزرگ ترین اقتصاد جهان را دارد، مستقر باشد.
از سال ۱۹۴۵ که صندوق بین المللی پول تاسیس شده، دفتر این نهاد همواره در آمریکا بوده است.
اقتصاددانان معتقدند که اگر اقتصاد چین با نرخ بالای ۶ درصد رشد کند، طی یک دهه آینده از لحاظ تولید ناخالص داخلی از آمریکا پیشی خواهد گرفت و به بزرگ ترین اقتصاد دنیا تبدیل خواهد شد.
برخی می گویند که درحال حاضر چین از لحاظ نسبت قدرت خرید بالاترین جایگاه را دارد.
صندوق بین المللی پول آخرین بار در سال ۲۰۱۰ میلادی سیستم رای دهی خود را تغییر داد و قرار است که یک دهه دیگر در آن تجدیدنظر کند.
آمریکا با ۱۶.۵ درصد بالاترین سهم رای دهی را در این نهاد دارد.

منبع خبر: http://www.ireconomy.ir/fa/page/30693/%D9%85%D9%82%D8%B1+%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82+%D8%A8%DB%8C%D9%86+%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C+%D9%BE%D9%88%D9%84+%D8%A8%D9%87+%D9%BE%DA%A9%D9%86+%D9%85%D9%86%D8%AA%D9%82%D9%84+%D9%85%DB%8C+%D8%B4%D9%88%D8%AF.html