بیژن نامدار زنگنه در حاشیه جلسه امروز هیات دولت و در جمع خبرنگاران درباره افزایش مصرف بنزین و اینکه آیا بنزین سهمیه بندی خواهد شد یا خیر، تصریح کرد: سهمیه بندی بنزین نداریم. به گزارش مهر، وی تاکید کرد: در صورت کمبود بنزین نیازمان را از طریق واردات تامین می کنیم.

وزیر نفت در مورد احتمال افزایش قیمت بنزین نیز گفت: دولت آینده باید نسبت به آن تصمیم گیری کند.

منبع خبر: http://www.khabarpardaz.com/view-129122.html