بهار روانبد در گفت‌وگو با پایگاه خبری معدن نیوز بیان کرد: پدیده فلورسنسی در اثر ناخالصی‌های عناصری به نام فعال‌کننده activatore در درون ساختار اتمی کانی به‌وجود می‌آید.
وی افزود: این فعال کننده‌ها بیشتر کاتیون‌های عناصری مانند تنگستن، مولیبدنیوم، سرب، تیتانیوم، منگنز، اورانیوم و کرومیوم هستند. عناصر نادر خاکی مانند، اوراپیوم، دیسپرسیوم و ایتریوم در زمره این ناخالصی‌ها که فلور سنت باشند، محسوب می‌شوند.
 کارشناس ارشد زمین شناسی تصریح کرد: همچنین در اثر نقص ساختار کریستالی و ناخالصی‌های ارگانیک نیز به‌وجود می‌آید بعضی از ناخالصی‌ها فعال‌کننده درجهت کاهش پدیده فلورسنسی هستند، مانند یون‌های آهن و مس که باعث کاهش پرتوهای فلورسنس هستند.
وی اظهار کرد: بیشتر کانی‌های فلورس، تک رنگ هستند و برخی دیگر فلورسنسی چند رنگی دارند، مانند کلسیت فلورس چند رنگی قرمز، آبی، سبز، سفید و صورتی دیده شده است. حتی پرتوهای فلورسنس در یک نمونه نیز مشاهده می‌شود که در اثر ساختار لایه‌ای ناخالصی‌ها، همزمان در یک نمونه سنگ ظاهر می‌شود.
روانبد تاکید کرد: لامپ هایی که اشعه فرابنفش را در مطالعات پدیده‌های نوری و فلورسنسی، به کار می‌گیرند، باید از ایمنی و نشر نور ماوراء بنفش مطمئن باشند، زیرا در مطالعات نوری بیشتر کانی‌ها حساس در طول موج کوتاه اشعه ماوراء بنفش هستند.
 وی گفت: نشر و تداخل نور مرئی در صحت و دقت مشاهده‌کننده تاثیر منفی دارد و همه این موارد عواملی هستند که دقت در سنجش پدیده فلورسنسی را کاهش می‌دهند.
به گفته وی؛ سنجش پدیده‌های نوری و فلورسنسی در تشخیص نوع و گونه هایی به خصوص در سنگ‌های گوهری و روش کاربردی در تشخیص و جدا کردن تیپ‌های مختلف کانی‌ها کار برد دارد و یک مطالعه دقیق و کاربردی در مطالعات سنگ‌های گوهری و کانی شتاسی محسوب می‌شود.

منبع خبر: http://www.madannews.ir/?code=17899