اتاق خبر ۲۴ :  
وزارت دفاع آمریکا اعلام کرد: ۱۴۰۰ نظامی تازه نفس به افغانستان می فرستد تا نقش خود را در تامین امنیت در این کشور پر رنگ تر سازد.

پنتاگون اعلام کرده است: این نظامیان برای کمک به جنگ بر علیه تروریست ها به افغانستان فرستاده می شوند و به مفهوم توسعه نفوذ نظامیآمریکا در افغانستان نیست.
این در حالی است که وضعیت امنیتی افغانستان در دو ماه اخیر به گونه ای نگران کننده رو به وخامت گذاشته و حملات تهاجمی، انفجاری و انتحاری طالبان نیز افزایش یافته است.
در حال حاضر ۹۸۰۰ تن از نظامیان آمریکایی در چارچوب نیروهای حمایت قاطع برای آموزش به نیروهای امنیتی در افغانستان حضور دارند.
اما چندی پیش بارک اوباما، رئیس جمهور آمریکا اختیارات نیروهای آمریکایی را در افغانستان افزایش داد تا آنها بتوانند در عملیات های نظامی نیز سهمی داشته باشند.

منبع خبر: http://www.boursenews.ir/fa/news/168232/آمریکا-۱۴۰۰-نیروی-نظامی-تازه-نفس-به-افغانستان-می-فرستد