پایگاه خبری معدن نیوز- معاون اکتشافات سازمان زمین شناسی کشور گفت: در حال‌حاضر بسیاری از شرکت‌های خصوصی که وارد پروژه‌های اکتشافی در بخش معدن می‌شوند از جنس این کار نیستند و فرصت سوزی می‌کنند و برخی دیگر نیز بعد از مدتی محدوده را واگذار می‌کنند.
بهروز برنا در گفت و گو با پایگاه خبری معدن نیوز با اشاره به اینکه محدوده‌های معدنی و اکتشافی باید به سرمایه گذارانی واگذار شود که بتوانند به ذخایری خوبی در این بخش دست یابند، اظهار کرد: تنها ۲۵ درصد از سرمایه‌گذاران بخش خصوصی توانسته‌اند در محدوده‌های معدنی موفق عمل کنند، از این رو باید در واگذاری محدوده‌ها با دقت بیشتری عمل شود.
او با تاکید بر اینکه با اصلاح و بازنگری در قانون واگذاری محدوده‌های معدنی می‌توان از چنین آسیب‌های جلوگیری کرد، افزود: در تمام دنیا محدوده‌های معدنی به افرادی که در این بخش فعالیت داشته‌اند و به نوعی صلاحیت لازم برای اجرای پروژه‌های معدنی دارند واگذار می‌شود از این رو ایران نیز باید با اصلاح قوانین مربوط به این بخش از واگذاری‌های که نمی‌تواند به نتیجه‌ای ختم شود خوداری کند.
معاون اکتشافات سازمان زمین شناسی کشور با بیان اینکه نبود صلاحیت کافی برای اجرای پروژه‌های معدنی نه تنها منجر به آسیب به مواد معدنی در زمان بهره‌برداری می‌شود باعث کاهش صرفه اقتصاد پروژه‌ها می‌شود، افزود: هراندازه معدنکاری به سوی تخصصی شدن پیش رود و سرمایه‌گذاران با اجرای دقیق پروژه‌ها هزینه تولید خود را کاهش دهند به همان میزان بستر لازم برای جذب سرمایه‌گذار در این بخش فراهم می‌شود. چراکه درحال‌حاضر بسیاری از سرمایه گذارانی که در بخش خصوصی فعال هستند به دلیل ناتوانی در اجرا فرصت سوزی می‌کنند و برخی دیگر نیز پس از ثبت محدوده‌ای معدنی بعد از مدتی واگذار می‌کنند که نشان دهند نبود عزم جدی برای اجرای پروژه است به همین دلیل باید روند واگذاری و بررسی در پیشرفت کار با دقت بیشتری انجام شود.

منبع خبر: http://www.madannews.ir/?code=17893