به گزارش بویر نیوز، عضو شورای شهر سی سخت با اعلام این خبرگفت:به اتفاق نظر اعضای شورای اسلامی شهر سی سخت اعضای شورا برای خدمت در سال پایانی در احکام پیشین خود ابقا شدند.

حسین پور با بیان اینکه احکام مسوولیتهای مختلف در هیئت رئیسه به صورت یکساله می باشد افزود:در سال پایانی شورای چهارم اعضای شورای شهر سی سخت در احکام پیشین خود ابقا شدند.

وی با اشاره به اینکه طبق احکام پیشین زاهد زابلی رییس ،رضا خلیلی نایب رییس ،محمد حسین پور خزانه دار،منصور مظفری منشی و مهدی نظری نیز به عنوان منشی انتخاب شده بودند بیان کرد:این احکام بدون هیچ تغییری برای سال پایانی فعالیت اعضا تمدید شد.

منبع خبر: http://www.boursenews.ir/fa/news/168241/ترکیب-سال-پایانی-شورای-شهر-سی-سخت