به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)، این عکس در ۱۳ ژوئن ۱۹۳۶ در هنگام برگزاری مانور نظامی “هورست وسل” گرفته‌شده‌است. این مرد یکسال قبل با زنی یهودی ازدواج کرده بود. وی بعدها به جرم “خیانت به نژاد آریایی” محکوم و به عنوان عنصر ضد رژیم هیتلر شناخته‌شد. نازی ها او و همسرش را زندانی کردند و دو فرزندشان را نیز از آنها جدا کردند. لندمسر یکسال پس از شروع جنگ جهانی از زندان آزاد شد و به جبهه فرستاده شد؛ او در جنگ مفقود شد و به باور بسیاری به دست نیروهای خودی به قتل رسید.

مردی که به هیتلر سلام نداد

مردی که به هیتلر سلام نداد
 

منبع خبر: http://banker.ir/news/171078/مردی-که-به-هیتلر-سلام-نداد-عکس