به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)،زیرا عرضه باید با تقاضا همراه باشد، در حالی که در حال‌حاضر آمارهایی که از میزان واحدهای‌ مسکونی در تهران و سایر کلانشهرها داریم نشان می‌دهد که این شیوه نتوانسته است پاسخگوی مسائل شهروندان باشد.
عباس آخوندی با اشاره به اینکه قیمت مسکن در سه سال گذشته و از ابتدای دولت یازدهم با تورم همراهی نکرد و قیمت ثابتی داشت افزود: در سه سال گذشته افزایش قیمت در مسکن نداشتیم.
وی در ادامه گفت: ادامه روند شهرفروشی برای شهرهای ایران امکان‌پذیر نیست. فارغ از اینکه شهر فروشی و فروش تراکم باعث ایجاد فاصله طبقاتی و رواج فرهنگ عمومی بالای شهر و پایین شهر می‌شود، موجب گرفتاری‌های فراوان دیگری از جمله ناامنی برای شهرها هم هست.

منبع خبر: http://banker.ir/news/167601/روندی-ثابت-در-قیمت-مسکن