به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)،مشتری باید به یکی از شعب بانک ملی مراجعه و درخواست کد CVV2 نموده و شعبه نیز طی نامه کتبی مشخصات کارت مشتری را به قسمت مربوطه اعلام و در همان روز کد CVV2 را اخذ نماید.

منبع خبر: http://banker.ir/news/167570/با-این-روش-مجددا-کد-CVV-ملی-کارت-بگیرید