* فاکتورهای اساسی
موثر بر شرکت

با توجه به اینکه ۷۹% از بهای تمام شده را
مواد اولیه تشکیل داده و کاهش یا افزایش قیمت نفت با مواد اولیه همبستگی تقریبی دارد،
ادامه افزایش قیمت نفت منجر به افزایش بیشتر مواد اولیه و متعاقبا افزایش نرخ فروش
محصولات در بازار شدیدا رقابتی روانکارها می گردد.

در این راستا افزایش
نرخ محصولات با شتاب کمتری نسبت به مواد اولیه صورت می گیرد، لیکن افزایش نرخ
محصولات صادراتی به دلیل همبستگی بیشتر نرخ محصولات با نفت در بازار جهانی بیشتر
از افزایش نرخ محصولات داخلی خواهد بود.

* تامین مواد اولیه

لوبکات مهم ترین
ماده اولیه شرکت را تشکیل می دهد. تامین لوب کات از طریق پالایشگاههای نفت تهران و
آبادان انجام می شود.

سودآوری

* بازار فروش محصولات

بازار روانکار داخلی بین ۴ شرکت نفت شرانول، نفت بهران، نفت سپاهان و نفت پارس تقسیم شده و سهم شرانول از این بازار
۳۰% می باشد.

سودآوری

نتیجه گیری:

با توجه به مفروضات کارشناسی که در آن نرخ فروش روانکار داخلی مطابق میانگین
فروش در سال ۹۴
(به دلیل رقابتی بودن صنعت) و نرخ فروش محصولات صادراتی بر مبنای
نفت ۵۰ دلاری و نرخ خرید لوبکات مطابق با میانگین بورس کالا در نظر گرفته شده است، سود هر سهم شرکت در سال ۹۵ برابر با ۱۶۳۶ ریال برآورد
می گردد.

با کلیک بر روی لینک زیر می توانید از دیگر تحلیل های کارگزاری نهایت
نگر بهره مند شوید:

http://www.ershan.ir/analysis/latest

براساس مفروضات مندرج در فایل پیوست شده ،EPS برآوردی کارشناس کمتر از EPS برآوردی شرکت می باشد.

pdf فایل

تهیه و تنظیم:گروه تحلیلگران شرکت کارگزاری نهایت نگر


منبع خبر: http://www.boursenews.ir/fa/news/166683/سودآوری-شرانول-همراه-با-کاهشبررسی-پیش-بینی-شرکت-در-سال-95