به گزارش خبرنگار
بورس نیوز، شرکت سرمایه گذاری مسکن شمال شرق براساس گزارش شفاف سازی اطلاعات در خصوص
تعدیل پیش بینی درآمد هر سهم ۹۵، دلایل
این تعدیل را به شرح زیر
اعلام نمود:

۱- عدم تحقق فروش پروژه رواق به دلیل انصراف خریدار کل پروژه.

۲- عدم پیش فروش پروژه نگین به دلیل محقق نشدن پیشرفت فیزیکی
پروژه بر اساس برنامه ریزی اولیه.

منبع خبر: http://www.boursenews.ir/fa/news/166670/شفاف-سازي-ثشرق-در-خصوص-تعدیل-پیش-بینی-درآمد-هر-سهم-95