بر اساس گزارش بورس
نیوز
، شرکت آتیه داده پرداز که به عنوان اولین نماد معاملاتی در گروه اطلاعات و
ارتباطات در بازار عادی فرابورس قرار گرفته، بر اساس عملکرد سه ماهه نخست سال مالی
منتهی به ۲۹ اسفند ماه سال ۹۵ با تحقق ۲۴۶ ریال سود موفق به پوشش ۳۵ درصدی سود برآوری۷۰۸
ریالی برای سال مالی جاری خود شده است. بر این اساس فعالان بازار سرمایه با توجه به
کشف قیمت ۳۶۵۰ ریالی برای هر سهم “اپرداز” و سود برآوردی ۷۰۸ ریالی آن نسبت
پی بر ای ۵٫۱۶مرتبه را برای هر سهم این مجموعه
برگزیدند.


منبع خبر: http://www.boursenews.ir/fa/news/166626/اپرداز-با-قیمت3650-ریال-پا-به-فرابورس-گذاشت