مریم فرج اللهی در گفت‌وگو با پایگاه خبری معدن نیوز افزود: سکونت در فلات ایران با رشته کوه‌های بلند و آب و هوای نیمه بری هر چند دشواری‌ها و چالش‌های طبیعی را به همراه داشت اما گشودن همین گره‌ها و مسائل طبیعی و گذر از راه‌های پرپیچ و خم بود که ایرانیان را کاوشگر و دانش اندوز بار آورد.
وی بیان کرد: ایرانیان ابزارهایی از سنگ‌ها برای زندگی و دفاع از خود ساختند، زیستگاه‌ها و خانه‌ها برای خود تهیه کردند، کانی‌ها را در دامنه سنگی و برهنه کوه‌ها دیدند و بیرون کشیده و به کار بردند و رفته رفته زندگی خود را رونق بخشیدند.
وی افزود: آنچه آشکار است انسان به کانی‌های غیر فلزی پیش از کانیهای فلزی آشنایی یافت و آنها را مورد بهره‌برداری قرار داد. آغاز این آشنایی در هرجا که باشد به عصر پارینه سنگی باز می‌شود.
به گفته وی؛ کره زمین منبع موادی است که رفاه و آسایش بشر را فراهم می‌سازد و آشنایی با اصول و چگونگی تشکیل منابع زمین برای بهره‌برداری از این انباشته‌های بیکران ضروری است.
فرج اللهی تصریح کرد: مواد معدنی اساس مستحکم و پایه استوار صنایع را در کشور تشکیل می‌دهند سرزمین ایران با توجه به قرار داشتن در پنجره تکتونیکی پالئوتتیس و نئوتتیس و فعالیت‌های ماگمایی، دگرگونی و محیط رسوبی مناسب از ظرفیت مواد معدنی فلزی و غیر فلزی بسیار خوبی برخوردار است.
وی خاطر نشان کرد: ذخایر کشف شده و در حال بهره‌برداری در مقایسه با وسعت و ظرفیت ایران بسیار اندک است.
به گفته وی، عدم کشف ذخایر اقتصادی برای جایگزینی معادن فعال کنونی این نگرانی را ایجاد می‌کند که طی سال‌های آینده در راه تامین نیازهای اساسی معدنی خود با مشکل مواجه گردیم که با در نظر گرفتن روند رو به پیشرفت اقتصاد جهانی و به تبع آن کمبود مازاد مواد خام، فروش سایر کشورها، بحرانی بزرگ در این عرصه گریبان گیر ما خواهد شد.
کارشناس ارشد زمین شناسی اقتصادی تاکید کرد: برای جلوگیری از رویداد چنین واقعه‌ای، اکتشاف کانسارهای جدید در دستور کار دولت و بخش معدنی آن قرار گرفته است. همچنین بهره گیری از دانش نوین در اکتشاف ذخایر معدنی ضمن کاهش زمان و هزینه‌های اکتشاف درصد موفقیت را نیز افزایش می‌دهد.

منبع خبر: http://www.madannews.ir/?code=17699