به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)، او که امسال خیلی علاقه دارد ثابت کند می خواهد اتفاقات ابتدای فصل اشتباهی بیش نبوده ، این قدر انرژی و هیجان دارد ، که بعد از صحنه رخ داده در ۱۸ قدم ، دقایقی طولانی را هم باداور بحث می کرد . بحث هایی که فصل قبل هم برایش مشکل ساز شده بود.


منبع خبر: http://banker.ir/news/167420/اشتباهی-که-طارمی-تکرار-می-کند