به گزارش خبرنگار
بورس نیوز، شرکت پتروشیمی آبادان براساس گزارش شفاف سازی اطلاعات در خصوص
پیش بینی سال مالی ۹۵ اعلام نموده که :


در طی عملکرد سه
ماهه اول حدود ۷۰۰۰ تن محصول بر اساس قیمت های سال قبل تعهد شده بود که با نرخ های
پایین تحویل مشتری گردید و به علت تاخیر در تحویل محصول به مشتری نیز جریمه آن به
صورت محصول تحویل مشتری گردید و با توجه به قیمت تمام شده سال جدید زیان در سه
ماهه اول محاسبه می گردد.


فروش های انجام
شده در سال ۹۵ از طریق بورس کالا بدونه سطح رقابتی قیمت در بورس کالا عرضه و به
فروش رفته که این فروش ها سه ماهه دوم و سوم تحویل مشتری می گردد.


برنامه خرید
مواداولیه با توافقات انجام شده با تامین کنندگان داخلی برای دوره های سه ماهه طبق
بودجه ۱۳۹۵ انجام شده است.


با توجه به اقدام
رفع مشکلات فنی در شش ماه اول ۱۳۹۵ از شش ماه دوم تولید محقق و شرکت به سودآوری
برنامه ریزی شده طبق بودجه ۱۳۹۵ خواهد رسید.

منبع خبر: http://www.boursenews.ir/fa/news/166613/شفاف-سازي-شپترو-در-خصوص-پیش-بینی-سال-مالی-95